Գերազանցի՜ր նախորդներիդ՝ խիզախությամբ, նվիրումով, հայրենահոգությամբ:

 

Գարեգին Նժդեհ